Vårdnad av barn - regler i Danmark

De som har vårdnad om ett barn är skyldiga att ta hand om barnet och fatta beslut som rör barnets vardag och andra villkor.

Gemensam vårdnad av barn i Danmark

Om ni som föräldrar är gifta med varandra när barnet föds har ni gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad får ni också om ni gifter er vid ett senare tillfälle. Om ni har varit folkbokförda på samma adress under de senaste tio månaderna innan barnets födelse och pappan har erkänt faderskapet eller dömts till det i rätten har ni också gemensam vårdnad.

Om ni inte är gifta kan ni avtala att ni har gemensam vårdnad. Det är vanligt att man avtalar gemensam vårdnad i samband med att pappan erkänner faderskapet till barnet.

Om ni inte är överens - kontakta Statsforvaltningen

Om ni inte är överens om vem som ska ha vårdnaden ska ni kontakta det danska Familieretshuset. De kallar då in er till ett så kallat vägledningsmöte. Om ni trots detta inte kan komma överens avgörs ärendet i rätten. Rätten kan besluta att ni ska ha gemensam vårdnad om barnet, även om ni själva inte är eniga i det beslutet.