Skilsmässa - att skiljas i Danmark

Om ni är gifta men gemensamt har beslutat att ni inte vill leva tillsammans längre, väljer ni själva om ni vill börja med att separera eller ansöka om skilsmässa direkt. Om ni är oeniga i beslutet om att gå ifrån varandra ska ni först separera, om det inte finns särskilda omständigheter som ger rätt till skilsmässa direkt.

Om maka/make är överens om skilsmässa

Om ni är helt eniga i beslutet om skilsmässa, kan ni själv välja om ni vill börja med att separera eller om ni vill skiljas direkt. Om ni först väljer separation kan ni när som helst ansöka om skilsmässa. När ni separerar betyder det att ni ska dela upp de saker ni äger mellan er. Ni ärver inte heller varandra efter en separation. Ni blir inte automatiskt skilda efter en seperation, utan måste ansöka om skilsmässa när ni önskar det. 

 

Läs också: Juridisk hjälp ock rådgivning i Danmark 


Inte eniga i beslutet om skilsmässa

Om ni inte är eniga om beslutet att skiljas, ska ni först ansäka om separation. Man kan dock ansöka om skilsmässa direkt även om man inte är eniga ifall en av följande omständigheter är gällande:

  • Den ena parten har varit otrogen
  • Makarna har bott var för sig under 2 år på grund av meningsskiljaktigheter
  • Den ena parten har utövat grovt våld mot den andre eller barnen i familjen
  • Den ena parten redan är gift med en annan (bigami)
  • Den ena parten har fört bort gemensamma barn till utlandet

Efter 6 månaders separation kan endera parten ansöka om skilsmässa. Om man under tiden trots allt blir eniga i att skiljas behöver man inte vänta 6 månader. Man ansöker då om skilsmässa.

Vilkorsförhandling

Om ni är oeniga om att separera eller skiljas, eller om vilkoren, ska ni delta i en vilkorsförhandling. Det är ett möte i Statsforvaltningen där ni får vägledning och reglerna genomgås. Även om ni är överens om allt kan ni välja att komma till en vilkorsförhandling för att få vägledning. Om man inte lyckas komma överens under vilkorsförhandlingen sänder Statsforvaltningen saken till byretten där en domare får avgöra vilkoren. Man blir fortfarande separerad eller skild, men det tar längre tid. 

Betalning vid separation och skilsmässa i Danmark

En lagstadgad avgift ska betalas när man ansöker om separation eller skilsmässa. Statsförvaltningen påbörjar inte behandlingen av din ansökan förrän man mottagit beloppet.

Kostnad:
En separation kostar 350 DKK (2018).
En skilsmässa kostar också 350 DKK (2018) - oavsett om man först separerat.
En sk. villkorsförhandling kostar 1500 DKK.