Skatt i Danmark

Forskerordningen i Danmark (motsvarar svensk expertskatt)

Ska du som svensk arbeta som forskare eller så kallad nyckelmedarbetare i Danmark, har du möjlighet för att bli beskattad enligt dansk expertskatt - den danska forskerordningen.

Fastighetsskatt - om du köper bostad i Danmark

I Danmark kopplas två typer av skatt till fastigheten: fastighetsskatt och fastighetsvärdesskatt. Även lägenhetsinnehavare ska betala dessa skatter, om lägenheten är en ägarbostad.

För dig som själv ska betala dina arbetsgivaravgifter

Den här informationen vänder sig till dig som 1. är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige och 2. har en överenskommelse med din arbetsgivare om att själv betala dina arbetsgivaravgifter.

Skatt när du bor i Danmark och pendlar till Sverige

Om du har flyttat till Danmark men fortsätter att arbeta i Sverige så ska du betala svensk skatt.