Vi använder cookies på oresunddirekt.se På oresunddirekt.se använder vi cookies för att ge dig som användare en bra upplevelse och för att insamla statistik i syfte att förbättra användarupplevelsen på hemsidan. Om du klickar dig vidare på sidan accepterar du samtidigt vår cookie- och integritetspolicy.

Läs mer

Skatt i Danmark- bra att veta om du precis fått jobb

När du börjar arbeta i Danmark kommer du i kontakt med det danska skattesystemet - Skattestyrelsen. Du får ett danskt personnummer - CPR-nummer - och en "forskudsopgørelse".

I Danmark är skatten, precis som i Sverige, uppdelad på en kommunal inkomstskatt och en statliga inkomstskatter. Alla skattskyldiga har dessutom rätt till olika former för avdrag på skatten. Vilka avdrag man har rätt till beror på vilken form för skattskyldighet man har gentemot Danmark. Bli klokare på danska skattesystemet:

Skattestyrelsen i Öresundsregionen

Då du arbetar i Danmark betalar du också skatt där och blir knuten till den danska motsvarigheten till Skatteverket, nämligen Skattestyrelsen. Du kan beställa tid på telefon 0045-72 22 18 18. Hit vänder du dig om du har frågor kring din skatt. De flesta frågor hanteras via telefon. Din danska deklaration, eller oplysningsskema som det heter på danska, skickas dit när det blir dags för det. Du ska även kontakta Skattestyrelsen den dagen du eventuellt slutar att arbeta i Danmark, så att de har rätt information om dig i sina register. Du kan inte besöka Skattestyrelsen oanmäld.

Ordna CPR-nummer - ett danskt personnummer

Alla som bor eller arbetar i Danmark ska ha ett personnummer. I Danmark kallas det CPR-nummer och ges till alla danskar vid födseln eller när man som inflyttare eller pendlare registreras i "folkeregistret", den danska folkbokföringen. Personnumret gäller hela livet.

 

Du söker om CPR-nummer hos Skattestyrelsen. Din ansökan behandlas tidigast 60 dagar innan din första arbetsdag, och Skattestyrelsen kan utfärda ett personnummer till dig tidigast 21 dagar innan din första arbetsdag. Läs mer på Skattestyrelsens hemsida.

Forskudsopgørelsen

Utöver att få ett personnummer så ska du även ha eSkattekort och forskudsopgørelse, för att din arbetsgivare ska kunna dra rätt skattesats på din lön. En forskudsopgørelse är en översikt över de upplysningar om inkomst och avdrag som Skattestyrelsen räknar med är gällande för dig under kommande år. Om upplysningarna i forskudsopgørelsen inte stämmer eller om något saknas ska du själv ändra så att det blir rätt. Annars kan du riskera att få betala restskatt eller betala en för hög skatt till att börja med.

Om arbetsgivaren inte har något underlag att beräkna din skatt utifrån, är denne skyldig att dra 8 procent AM-bidrag och 55 procent i skatt, totalt 58,6 procent. Din forskudsopgørelse görs elektroniskt och finns sedan i dina digitala skatteupplysnigar inne påSkattestyrelsens hemsida. När du som pendlare ska få en forskudsopgørelse för första gången, ska du vända dig till Skattestyrelsen för att få hjälp. När du sedan behöver ändra något i din forskudsopgørelse kan du göra det själv via Skattestyrelsens elektroniska tjänst TastSelv.

TastSelv - elektronisk självbetjäningstjänst

Alla som börjar att arbeta i Danmark för första gången får bekanta sig med Skattestyrelsens elektroniska självbetjäningstjänst TastSelv. För att få tillgång till TastSelv behöver du NemID. Kom ihåg att det ska vara ett NemID som gäller hos alla offentliga myndigheter och inte bara hos din bank. Du kan också beställa en så kallad TastSelv kod på Skattestyelsens hemsida. Koden skickas hem till dig via brev. Via TastSelv kan du ändra i din forskudsopgørelse och skicka in din danska deklaration när det väl blir dags. Mer information om hur du gör detta kan du få i artikeln "Deklarera i Danmark".

Kyrkoskatt

Den som är medlem i "den danske folkekirke" och bor i Danmark betalar kyrkoskatt. Bor man i Sverige och arbetar i Danmark betalar man inte kyrkoskatt.