ROT/RUT avdrag i Sverige och danska servicefradraget

Vi reder ut begreppen: vad gäller egentligen om du pendlar till ett arbete i Danmark - eller Sverige - och vill utnyttja ROT/RUTavdraget eller det danska servicefradraget?

1. Bor i Sverige - arbetar i Danmark

ROT/RUTavdrag är oftast inte möjligt för gränspendlare. Det är en skattereduktion som kräver att du betalar skatt i Sverige. Om du arbetar heltid i Danmark och inte har några inkomster alls i Sverige, finns det ingen skatt att reducera i Sverige. 

Har du bostad i Sverige som du äger tillsammans med någon?

Äger du bostaden tillsammans med någon annan (som har inkomst i Sverige) kan inte denna person utnyttja din skattereduktion (ROT/RUT) utan endast sin egen personliga andel (max 50 000 SEK för ROT samt max 25000 SEK för RUT. För personer över 65 år ökar dock maxbeloppet för RUT till 50 000 SEK).

Danska servicefradraget - motsvarande ROT/RUT-avdrag

Om du beskattas enligt gränsgångarregeln kan du använda den danska motsvarigheten till ROT/RUT-avdrag: servicefradraget (kallas ibland ”håndværkerfradrag”). Avdraget omfattar olika tjänster som t.ex. städning i hemmet, barnpassning, trädgårdsarbete samt renovering och reparation av din bostad.

 

Under 2018 är avdraget upp till 6000 DKK per person för tjänster i hemmet och avdrag på upp till 12000 DKK för miljövänliga renoveringstjänster. För 2019 är motsvarande avdrag 6100 DKK och 12200 DKK. 

 

Krav till dokumentation för gränsgångare

Som gränsgångare ska du kunna dokumentera arbetet med en faktura (från ett företag) eller en skriftligt uttalande från en privatperson.

Dokumentationen ska innehålla upplysningar om:

 • Typen av arbete
 • Upplysning om lönutgifter
 • Leverantörens organisationsnummer (för ett företag)
 • Leverantörens personnummer eller motsvarande utländsk ID-identifikation samt namn och adress (för en person)
 • Datum då arbetet utfördes
 • Adressen där arbetet utfördes
 • Arbetet ska betalas elektroniskt och betalningen ska kunna dokumenteras med kontoutskrift eller kvitto på betalning

Läs mera om Håndværkerfraget for grænsegængere på Skattestyrelsens hemsida, där du också kan se hela listan med godkända "ydelser" -arbete som godkänns.
 

2. Bor i Danmark - arbetar i Sverige

Alla som bor i Danmark har möjlighet att få servicefradraget (håndværkerfradraget) t.o.m 2017. Det gäller också dig som börjat arbeta i Sverige och har all inkomst där. Trots detta kan du ändå använda servicefradraget; i första hand förs det över till din make/maka (sambeskattning) eller sparas till kommande år, när du eventuellt har inkomst i Danmark.

 

Om du som dansk arbetar och betalar skatt i Sverige, kan du vara berättigad till ROT/RUT. Betalar du SINK-skatt kan du inte få någon skatteredaktion för ROT/RUT. Om du väljer vanlig inkomstskatt i Sverige och dina totala inkomster - till minst 90 procent - kommer från Sverige har du möjlighet att ansöka om ROT/RUT. 

Detta gäller vid ROT/RUT avdrag:

 • maximal reduktion 50.000 SEK/per person och år vid ROT, maximal reduktion 25.000 SEK/per person och år vid RUT när du inte fyllt 65 år. För att ha möjlighet att att utnyttja 50.000 SEK vid RUT ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
 • om du ska utnyttja ROT ska du vara ägare till fastigheten där arbetet utförs 
 • reduktionen gäller bara arbetstiden och inte inköpt material eller resekostnader
 • du kan anlita en hantverkare/person som är bosatt inom EU (vilket betyder att du också kan anlita en dansk hantverkare om det är lättast för dig)
 • det är alltid hantverkaren (utföraren) som begär utbetalning av Skatteverket gällande din preliminära skattereduktion
 • hantverkaren får inte vara närstående till dig som köpare
 • det är du som köpare som är ytterst ansvarig för att ditt rot-eller rutavdrag ger rätt till reduktion

 

Var uppmärksam på skillnaden mellan ROT/RUT och det danska servicefradraget.

-  I Danmark får du göra ett avdrag i deklarationen mot din inkomst. Detta betydde att din totala skatt minskade med ungefär en tredjedel av avdraget. Exempel: var arbetslönen 9000 DKK blev din skatt ca. 3000 DKK lägre. 

-  I Sverige är ROT/RUT utformat som en ren skattereduktion för 30 procent av kostnaden för ROT och 50 procent av kostnaden för RUT för utfört arbete. 

Exempel: Om arbetslönen för ROT är 9000 SEK blir din svenska skatt 3000 SEK lägre, om arbetslönen för RUTavdrag är 9000 SEK blir din svenska skatt 4500 SEK lägre. För att få ROT eller RUTavdrag förutsätter det att du har inkomster och betalar skatt i Sverige. 

Praktisk information

Hantverkaren kan begära utbetalning via e-tjänsten för ROT/RUT. På skatteverket.se - om ROT/RUT finns mer information om vilka regler som gäller samt information på engelska för hantverkaren. Mer information om servicefradraget hittar du på Skattestyrelsen -  håndværkerfradrag (servicefradrag).