Forskerordningen i Danmark (motsvarar svensk expertskatt)

Ska du som svensk arbeta som forskare eller så kallad nyckelmedarbetare i Danmark, har du möjlighet för att bli beskattad enligt dansk expertskatt - den danska forskerordningen.

Forskare och så kallade nyckelmedarbetare från Sverige eller andra länder som blir anställda i Danmark, har möjlighet för att beskattas med 32,84 procent (8 procent AM-bidrag och 27 procent A-skatt) i en period på upp till 7 år. Denna danska expertskatt, forskerodningen, är som regel fördelaktig i förhållande till den vanliga inkomstskatten i Danmark, som är betydligt högre.

Hur kommer du i betraktning till dansk expertskatt - forskerordningen?

Danska Skattestyrelsen har valt att definiera forskare som:
- personer som utför forskningsarbete på ett universitet eller på ett privat företag
- och som har en forskarutbildning på minimum P.h.d-nivå. 


Nyckelmedarbetare är personer som har en hög lön på minst 66.600 DKK per månad (2019)  + bidrag till ATP. För nyckelmedarbetarna finns inga formella utbildningskrav.

Vad ska den danska arbetsgivaren göra?

Din danska arbetsgivaren ska: 

  • söka om forskarskatt hos Skattestyrelsen. Se Skattestyrelsens vägledning.
  • skicka med en kopia på anställningskontraktet
  • bifoga eventuell dokumentation på obligatorisk utländsk socialförsäkring
  • bifoga eventuellt godkännande av forskarens kvalifikationer

Vad händer sedan?

Därefter gör Skattestyrelsen en bedömning av huruvida arbetsgivaren och medarbetaren upfyller kraven för den speciella skatten. Arbetsgivaren får också ett meddelande med information om hur skatten ska betalas under forskarens/nyckelpersonens anställning.