Fastighetsskatt - om du köper bostad i Danmark

I Danmark kopplas två typer av skatt till fastigheten: fastighetsskatt och fastighetsvärdesskatt. Även lägenhetsinnehavare ska betala dessa skatter, om lägenheten är en ägarbostad.

Dansk fastighetsskatt på hus och lägenhet

I Danmark kopplas två typer av skatt till fastigheten: fastighetsskatt och fastighetsvärdesskatt. Även lägenhetsinnehavare ska betala dessa skatter, om lägenheten är en ägarbostad.

Förtom att det finns en fastighetsskatt och fastighetsvärdesskatt så finns det också en sk. "ejendomsavancebeskatning" i vissa situationer. Detta gäller till exempel vid försäljning av tomter och fastigheter som du inte själv bott i, men som du har hyrt ut under hela din tid som ägare.

Fastighetsskatt (Ejendomsskat)

Fastighetsskatten (tomtskatten) beräknas på tomtens värde, vilket beräknas utifrån tomtens placering och husets tillstånd. Fastighetsskatten som fastställs av varje kommun omfattar också vissa avgifter som t.ex. sophämtning. Den krävs inte in via självdeklarationen, utan direkt av kommunen.

Fastighetsvärdesskatt (Ejendomsværdiskat)

Vartannat år värderas alla fastigheter i Danmark för att fastställa fastighetsvärdet. Alla egendomar får en offentlig värdering.  Denna ligger till grund för fastighetsvärdesskatten, som normalt är 1 procent av den del av fastighetsvärdet som inte överstiger 3.040.000 DKK (2019). Fastighetsvärdesskatten är med i forskudsopgørelsen och betalas via skatten av din lön eller pension. Har du inte inkomst i Danmark kommer du att betala denna skatt via inbetalningskort.

 

På skat.dk/tastselv kan du se vilket värde din fastighet har. Skattestyrelsens beräkning av din fastighetsvärdeskatt syns på din danska deklaration.

Om du arbetar i Danmark och är fullt skatteskyldig där, ska du även betala dansk fastighetsvärdeskatt på fastigheter du äger utanför Danmark, till exempel en sommarstuga eller fritidshus i Sverige. Kontakta Skattestyrelsen för att ta reda på hur du fastställer värdet på din svenska fastighet.

Bra att veta:

För information om uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid bostadsförsäljning, se artikeln om att sälja bostad i Sverige.