Privat pensionsförsäkring i Danmark

Många danska anställda tecknar privata pensionsförsäkringar som kompletterar de andra pensionavtalen de har. I Danmark finns tre typer av pensionsförsäkringar – alderspension, ratepension och livsvarig livrente.

Jobbar du i Danmark kan du komplettera din arbetsmarknadspension genom att teckna en privat pensionsförsäkring, något många danska löntagare gör. Bor du i Sverige kan du teckna den där, men du kan också teckna en dansk pensionsförsäkring. Då tecknar du antingen en alderspension, en ratepension eller en livsvarig livrente.

Alderspension - utbetalas som engångssumma

Alderspension (erstatte kapitalpensionen i 2013) upprättas i en bank eller hos ett pensionsbolag. En alderspension betalas ut som ett engångsbelopp när den förfaller.

Ratepension - utbetalas i delsummor

En ratepension kan upprättas antingen hos ett pensionsbolag eller som ett sparande i en bank. En ratepension betalas ut i delsummor, oftast månadsvis och under minst 10 år och mest 25 år.

Livsvarig livrente - fast månadsbelopp så länge du lever

En livrente ger, precis som ratepensionen, en fast månadsinkomst. Skillnaden är dock att en livrente garanterar dig ett månadsbelopp så länge du lever.