Pensionsutbetalning när du jobbat i Danmark

Du ansöker om pension i ditt bosättningsland, både för pension intjänad i Danmark och i Sverige. Undantaget är om du endast har arbetat i ett av länderna, då söker du pension där du haft din inkomst.

Informera pensionsmyndigheten 

Om du är bosatt i Sverige ska du informera den svenska Pensionsmyndigheten att du har intjänat folkpension i Danmark. Pensionsmyndigheten kontaktar då Udbetaling Danmark, som står för utbetalningen för dem som bor i Sverige.


Bor du i Danmark ska du kontakta din bostadskommun för att få din svenska pension utbetalad. Kommunen kontaktar sedan Pensionsmyndigheten, som i sin tur betalar ut pensionen.

Beskattning av pension

Pensionen beskattas som utgångspunkt i det land som utbetalar den, men viss beskattning kan även förekomma i bosättningslandet. Då avräknas den skatt som redan betalats i "utbetalarlandet". Kontakta skattemyndigheterna i ditt bosättningsland för att få mer information om beskattningen i din situation.

Läs också om: