Ansöka om förtidspension i Danmark

Du ska kontakta den danska myndigheten Udbetaling Danmark om du ska ansöka om förtidspension i Danmark.

Förtidspension beviljas till den som av fysiska, psykiska eller sociala orsaker inte kan arbeta och försörja sig själv. Först utreder man om personen istället kan rehabiliteras, aktiveras eller behandlas, och om det inte går kan förtidspension vara aktuellt.

Om du bor i Danmark

Bor du i Danmark och vill få förtidspension ska du kontakta din bostadskommun för utredning om förtidspension. Det är kommunen som godkänner din eventuella förtidspension. Det är dock myndigheten Udbetaling Danmark som räknar ut och utbetalar förtidspension. 

 

Är din förtidspension godkänd av kommunen, och du har frågor om uträkning och utbetalning av förtidspension, är det Udbetaling Danmark du ska kontakta: 0045- 70 12 80 61.

Om du bor i Sverige

Bor du i Sverige eller annat EU/EES-land ska du vända dig till Udbetaling Danmark som utreder och beslutar om du har rätt till dansk förtidspension.