Var är du socialförsäkrad?

Testa dig själv! Se om du är socialförsäkrad i Sverige eller Danmark. Få koll på i vilket land du har rätt till t.ex. barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och andra bidrag.

Socialförsäkringstest

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation

 • Jag bor i Sverige
 • Jag bor i Danmark

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation

 • Jag arbetar både i Sverige och Danmark
 • Jag arbetar endast i Danmark
 • Jag arbetar endast i Sverige
 • Jag är egen företagare
 • Jag arbetar inte

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation

 • Jag är offentligt anställd i Danmark och privat anställd i Sverige
 • Jag är offentligt anställd i Sverige och privat anställd i Danmark
 • Jag är privat anställd i Sverige och Danmark
 • Jag är offentligt anställd i både Sverige och Danmark

Svar:

Om du är offentligt anställd i Danmark och har ett annat icke-offentligt arbete i Sverige, är du socialförsäkrad i Danmark, såvida ditt arbete för den offentliga arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid. Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Danmark. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Försäkringskassan. 

Svar:

Om du är offentligt anställd i Sverige och har ett annat icke-offentligt arbete i Danmark, är du socialförsäkrad i Sverige, såvida ditt arbete för den offentliga arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid. Du ska kontakta Försäkringskassan för att få intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige.

Hur många arbetsgivare arbetar du för?

 • Jag arbetar för samma arbetsgivare i Sverige och Danmark
 • Jag arbetar för olika arbetsgivare i Sverige och Danmark

Hur mycket arbetar du i bosättningslandet?

 • Under 25 %
 • 25 % eller mer

Svar:

Arbetar du under 25 % i Sverige är du socialförsäkrad i Danmark. Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Danmark. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Försäkringskassan.

Svar:

Arbetar du 25 % eller mer är du socialförsäkrad i Sverige. Du ska kontakta Försäkringskassan för att få intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige. Om du vill vara socialförsäkrad i Danmark istället kan du och din danska arbetsgivare ansöka om dispens hos Udbetaling Danmark, International Social Sikring, om du arbetar upp till 50 % av tiden i Sverige (Öresundsöverenskommelsen).

Hur mycket av tiden arbetar du i Sverige?

 • Under 25 %
 • 25 % eller mer

Svar:

Om du arbetar under 25 % av arbetstiden i Sverige är du socialförsäkrad i Danmark. Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Danmark. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Försäkringskassan. 

Svar:

Om du arbetar 25 % eller mer i Sverige, är du socialförsäkrad i Sverige. Du ska kontakta Försäkringskassan för att få intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige.

Hur mycket av tiden arbetar du i Sverige?

 • Under 25 %
 • 25 % eller mer

Svar:

Om du arbetar under 25 % av arbetstiden i Sverige är du socialförsäkrad i Danmark. Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Danmark. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Försäkringskassan. 

Svar:

Om du arbetar 25 % eller mer i Sverige, är du socialförsäkrad i Sverige. Du ska kontakta Försäkringskassan för att få intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige. 

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation

 • Jag är offentligt anställd i Sverige, men utför mitt arbete i Danmark
 • Jag är privat anställd i Sverige men utför mitt arbete i Danmark
 • Jag är offentligt/privat anställd i Danmark och utför mitt arbete i Danmark

Svar:

Om du är offentligt anställd i Sverige men utför ditt arbete i Danmark, är du som utgångspunkt socialförsäkrad i det land där du är offentligt anställd, d.v.s. Sverige. Du ska kontakta Försäkringskassan för att få intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige. 

Svar:

Som utgångspunkt är du socialförsäkrad i Danmark om du uteslutande arbetar där, även om din arbetsgivare hör hemma i Sverige och du bor i Sverige. Kontakta Udbetaling Danmark för att få veta mer om vad det innebär att vara socialförsäkrad i Danmark. 

Svar:

Även om du bor i Sverige är du socialförsäkrad i Danmark om du uteslutande arbetar där. Kontakta Udbetaling Danmark för att få veta mer om vad det innebär att vara socialförsäkrad i Danmark.

Svar:

Om du uteslutande både bor och arbetar i Sverige är du socialförsäkrad där. Du behöver inte kontakta Försäkringskassan förrän du ska ansöka om en förmån som t.ex. barnbidrag, föräldrapenning eller liknande.

Svar:

Detta test vänder sig till personer som är privat eller offentligt anställda i Danmark och/eller Sverige.Om du är egen företagare kan du hitta relevant information på oresunddirektbusiness.com. Som egen företagare berörs du som utgångspunkt av samma regler för socialförsäkring som löntagare, det vill säga att du är socialförsäkrad i det land där du faktiskt utför ditt arbete. Men om du väljer att utföra en del av ditt arbete i Sverige, kan din socialförsäkring ändra sig. Det beror på hur mycket du arbetar i Danmark respektive Sverige och om det arbete du utför i Sverige är en del av din egna verksamhet eller om du är löntagare.Kontakta Försäkringskassan för mer information om socialförsäkring vid arbete i både Danmark och Sverige. Besök också www.oresunddirektbusiness.com.

Svar:

Detta test vänder sig till personer som är privat eller offentligt anställda i Sverige och/eller Danmark. Om du inte arbetar är du som utgångspunkt socialförsäkrad i ditt bosättningsland, d.v.s. Sverige.

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation

 • Jag arbetar både i Sverige och Danmark
 • Jag arbetar endast i Sverige
 • Jag arbetar endast i Danmark
 • Jag är egen företagare
 • Jag arbetar inte

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation

 • Jag är offentligt anställd i Danmark och privat anställd i Sverige
 • Jag är offentligt anställd i Sverige och privat anställd i Danmark
 • Jag är privat anställd i Sverige och Danmark
 • Jag är offentligt anställd i båda Sverige och Danmark

Svar:

Om du är offentligt anställd i Danmark och har ett annat icke-offentligt jobb i Sverige är du socialförsäkrad i i Danmark, såvida ditt arbete för den offentliga arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid.

 

Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Danmark. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Udbetaling Danmark - International Social Sikring.

Svar:

Om du är offentligt anställd i Sverige och har ett annat icke-offentligt jobb i Danmark är du socialförsäkrad i Sverige, såvida ditt arbete för den offentliga arbetsgivaren inte understiger 5% av din totala arbetstid.

 

Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Udbetaling Danmark - International Social Sikring.

Arbetar du för samma arbetsgivare i Danmark och Sverige?

 • Ja
 • Nej

Hur mycket arbetar du i bosättningslandet?

 • Under 25 %
 • 25 % eller mer

Svar:

Du ska vara socialförsäkrad i Sverige om du arbetar under 25 % av den totala arbetstiden i Danmark. Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Udbetaling Danmark - International Social Sikring.

Svar:

Du ska vara socialförsäkrad i Danmark. Du ska ha intyg A1, kontakta Udbetaling Danmark, International Social Sikring, som fattar beslut om detta.

Hur mycket av tiden arbetar du i Danmark?

 • Under 25 %
 • 25 % eller mer

Svar:

Om du arbetar under 25 procent i Danmark är du socialförsäkrad i Sverige. Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Udbetaling Danmark - International Social Sikring.

Svar:

Om du arbetar 25 % eller mer i Danmark är du socialförsäkrad i Danmark. Du ska ha intyg A1, kontakta Udbetaling Danmark, International Social Sikring, som fattar beslut om detta.

Hur mycket av tiden arbetar du i Danmark?

 • Under 25 %
 • 25 % eller mer

Svar:

Arbetar du mindre än 25 % i Danmark är du socialförsäkrad i Sverige. Du ska ha intyg A1 som visar att du är socialförsäkrad i Sverige. Utredningen ska börja i ditt bosättningsland så därför ska du kontakta Udbetaling Danmark - International Social Sikring.

Svar:

Arbetar du 25 procent eller mer i Danmark är socialförsäkrad i Danmark. Du ska ha intyg A1, kontakta Udbetaling Danmark, International Social Sikring, som fattar beslut om detta.

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation

 • Jag är offentligt anställd i Danmark, men utför mit arbete i Sverige
 • Jag är privat anställd i Danmark, men utför mit arbete i Sverige
 • Jag är offentligt/privat anställd i Sverige och utför mit arbete i Sverige

Svar:

Om du är offentligt anställd i Danmark men utför ditt arbete i Sverige, är du som utgångspunkt socialförsäkrad i det land där du är offentligt anställd, d.v.s. Danmark. Du ska ha intyg A1, kontakta Udbetaling Danmark, International Social Sikring, som fattar beslut om detta.

Svar:

Som utgångspunkt är du socialförsäkrad i Sverige om du uteslutande arbetar där, även om din arbetsgivare hör hemma i Danmark och du bor i Danmark. Du kan dock vara socialförsäkrad i Danmark om du är utsänd av din danska arbetsgivare för tillfälligt arbete i Sverige. Kontakta 'Udbetaling Danmark - International Social Sikring' för att få ett beslut om detta.

Svar:

Även om du bor i Danmark är du socialförsäkrad i Sverige, om du uteslutande arbetar där. Du behöver inte kontakta Försäkringskassan förrän du ska ansöka om en förmån som t.ex. barnbidrag, föräldrapenning eller liknande.

Svar:

Om du uteslutande bor och arbetar i Danmark är du socialförsäkrad i Danmark. Kontakta Udbetaling Danmark för att få veta mer om vad det innebär att vara socialförsäkrad i Danmark. 

Svar:

Detta test vänder sig till personer som är privat eller offentligt anställda i Danmark och/eller Sverige.Om du är egen företagare kan du hitta relevant information på oresunddirektbusiness.com. Som egen företagare berörs du som utgångspunkt av samma regler för socialförsäkring som löntagare, det vill säga att du är socialförsäkrad i det land där du faktiskt utför ditt arbete. Men om du väljer att utföra en del av ditt arbete i Sverige, kan din socialförsäkring ändra sig. Det beror på hur mycket du arbetar i Danmark respektive Sverige och om det arbete du utför i Sverige är en del av din egna verksamhet eller om du är löntagare.Kontakta Udbetaling Danmark - International Social Sikring för mer information om socialförsäkring vid arbete i både Danmark och Sverige. Besök också: www.oresunddirektbusiness.com

Svar:

Om du inte arbetar är du som utgångspunkt socialförsäkrad i ditt bosättningsland, dvs Danmark. Kontakta Udbetaling Danmark för att få veta mer om vad det innebär att vara socialförsäkrad i Danmark.  Socialförsäkringstest

Print title
 

 

Vill du veta mer?

I artiklen Socialförsäkring om du jobbar eller flyttar till Danmark förklarar vi, vad det innebär att vara socialförsäkrad samt vilka förmåner du kan ha rätt till.

 

Vill du ha ytterligare information om socialförsäkringstillhörighet/lagstiftningen kan du kontakta Udbetaling Danmark, avdelningen för Social sikring i Danmark eller Försäkringskassan på Öresunddirekt i Malmö