Bostadsbidrag när du bor i Danmark

Bostadsbidrag heter på danska ”boligstøtte”, och är en gemensam beteckning för olika typer av bostadsbidrag.

Det man oftast menar när man talar om boligstøtte är så kallad "boligsikring", som är en ekonomisk hjälp man kan få för att betala hyran i en hyreslägenhet. Men ordet boligstøtte kan också betyda "boligydelse", som är ett särskilt bidrag till pensionärer, eller "beboerindskudslån" - en sorts lån som kommunen kan erbjuda, t.ex. till insatsen i allmännyttans bostäder.


För att ha rätt till bostadsbidrag krävs det att du bor hela året i en dansk bostad med eget kök. Därutöver beror bostadsbidraget på din inkomst och din hyra. Bidraget är tänkt som ett stöd till de som har en hög hyra i förhållande till inkomsten, och är alltså inte ett bidrag man automatiskt har rätt till. Om du är pensionär gäller särskilda regler för boligsikring. Läs mer under länken till borger.dk som du hittar under "Viktiga länkar".

Hur mycket kan man få i bostadsbidrag?

Storleken på bostadsbidraget beräknas av kommunen och baseras på:

  • hushållets samlade aktuella inkomst och förmögenhet
  • lägenhetens hyra
  • lägenhetens storlek
  • antal personer i hushållet
  • antal barn i hushållet.

På Borger.dk finns ett schema du kan fylla i för att räkna ut vad du eventuellt skulle ha rätt till i danskt bostadsbidrag.


Det är myndigheten Udbetaling Danmark som utbetalar bostadsbidrag - boligstøtte. Har du frågor, kan du ringa direkt till dem på tel: 0045- 70 12 80 63.