Barnbidrag

Ska barnbidraget betalas ut i Sverige eller Danmark? Det beror på om båda föräldrarna får sin inkomst i samma land eller inte. Vi guidar dig rätt bland regler och myndigheter du ska kontakta.

Från vilket land får du barnbidrag när familjen bor i Sverige?

När din familj bor i Sverige och den ena av er föräldrar har sin inkomst i Sverige medan den andra pendlar och har sin inkomst i Danmark, betalar Sverige ut barnbidrag. Inkomst kan vara lön, föräldrapenning eller a-kassa.

 

Om de danska bidragen överstiger summan av de svenska, ska Danmark betala ut ett tillägg som motsvarar skillnaden mellan beloppen. Kontakta gärna Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter för mer information och meddela alltid Försäkringskassan att du har börjat jobba i Danmark.

 

När din familj bor i Sverige och den ena av er föräldrar har sin inkomst i Danmark medan den andra inte har någon inkomst alls, eller om ni båda har er inkomst i Danmark betalar Danmark ut barnbidrag.

Från vilket land får du barnbidrag när familjen bor i Danmark?

När din familj bor i Danmark och den ena av er föräldrar pendlar och har sin inkomst i Sverige medan den andra har sin inkomst i Danmark betalar Danmark ut barnbidrag. Inkomst kan vara lön, föräldrapenning eller a-kassa.

 

Om de svenska bidragen överstiger summan av de danska ska Sverige betala ut ett tillägg som motsvarar mellanskillnaden mellan beloppen. Kontakta Försäkringskassan på Øresunddirekts Informationscenter för mer information.

 

När din familj bor i Danmark och den ena av er föräldrar har sin inkomst i Sverige medan den andra inte har någon inkomst alls, eller om båda föräldrarna har sin inkomst i Sverige betalar Sverige ut barnbidrag.

Udbetalning Danmark betalar ut barnbidraget i Danmark

Det är myndigheten Udbetaling Danmark som administrerar, beslutar om och betalar ut barnbidrag i Danmark, men du kan besöka ditt lokala "borgerservice-kontor" i den kommun du jobbar i och få hjälp med att fylla i ansökan och ställa frågor om bidraget. 

 

Barnbidraget utbetalas en gång i kvartalet, vanligtvis till barnets mor om inte barnets far är vårdnadshavare.

 

Belopp - om barnbidraget betalas ut av Udbetaling Danmark

Børne- og ungeydelse är ett samlingsnamn för "børneydelse" och "ungeydelse". Hur mycket som betalas ut beror på barnets ålder. 

 

Tänk på att beloppen kan komma att förändras för dig med inkomster över 765.800 DKK.

 

För 2018 gäller följande belopp:

 

Børneydelse:

0 - 2 år: 4 506 DKK i kvartalet per barn
3 - 6 år: 3 567 DKK i kvartalet per barn
7 - 14 år: 2 808 DKK i kvartalet per barn

 

Ungeydelse:

15-17 år: 936 DKK per månad per ungdom

 

Rätten till ungeydelse kan i vissa fall försvinna om den berörda ungdomen hoppar av en gymnasieutbildning.

Extra bidrag till ensamstående och studerande

För ensamstående försörjare som uppfyller särskilda krav finns det dessutom möjlighet att få extra bidrag, ett så kallat "børnetilskud". Kontakta Udbetaling Danmark för mer information.

 

Om föräldrarna studerar kan de möjligtvis vara berättigade till att få ett extra bidrag. Beloppet beror på föräldrarnas inkomst och hur många barn det rör sig om. Det kan du läsa mera om på borger.dk. På Udbetaling Danmarks hemsida hittar du mer information om Børne- og ungeydelse under rubriken Familieydelser.