Bidrag & ersättning

Barnbidrag

Ska barnbidraget betalas ut i Sverige eller Danmark? Det beror på om båda föräldrarna får sin inkomst i samma land eller inte. Vi guidar dig rätt bland regler och myndigheter du ska kontakta.

Bostadsbidrag när du bor i Danmark

Bostadsbidrag heter på danska ”boligstøtte”, och är en gemensam beteckning för olika typer av bostadsbidrag.

Föräldraledighet och föräldrapenning när du jobbar i Danmark

Som anställd i Danmark följer du de danska reglerna när det gäller föräldraledighet och du har rätt till samma ekonomiska bidrag i samband med din föräldraledighet som de som bor i Danmark.

Underhållsbidrag

Den danska myndigheten "Udbetaling Danmark" kan inkräva så kallat underhållsbidrag om en förälder (efter separation) inte uppfyller sin försörjningsplikt gentemot barnen.

Var är du socialförsäkrad?

Testa dig själv! Se om du är socialförsäkrad i Sverige eller Danmark. Få koll på i vilket land du har rätt till t.ex. barnbidrag, föräldrapenning, sjukpenning och andra bidrag.