Försäkringar om du bosätter dig i Danmark

Det finns en mängd olika typer av försäkringar, och många olika försäkringsbolag - "forsikringsselskab". Därför är det en bra idé att undersöka priserna hos flera olika bolag, innan du tecknar en dansk försäkring.

Om du vill teckna en dansk försäkring, kan du vända dig direkt till ett försäkringsbolag och undersöka försäkringsvillkoren. Du kan också välja att undersöka priser och villkor på en oberoende sida, som Forsikringsguiden.dk. I vissa fall kan du få rabatt på försäkringar genom till exempel en dansk fackförening.

Lagpliktiga försäkringar

I Danmark, liksom i Sverige, säger lagen att du måste ha en ansvarsförsäkring om du äger ett inregistrerat fordon. Är du hundägare måste du även ha hundförsäkring, som täcker ifall din hund skulle orsaka andra skada. Om du vill ta ut ett lån med säkerhet i en dansk bostad kommer banken eller realkreditinstituttet förmodligen kräva att bostaden är brandförsäkrad.

 

Arbetsgivare har plikt att försäkra sina medarbetare i arbetstiden. Om ditt arbete äger rum i både Danmark och Sverige, är det viktigt att din arbetsgivare tecknar en försäkring som även täcker när du tillbringar arbetstid i Sverige.

Svenska försäkringar i Danmark

Om du redan har tecknat försäkringar i Sverige, är det inte säkert att du kan ta dem med dig när du flyttar till Danmark, eftersom lagstiftningen kan se olika ut på försäkringsområdet i de två länderna. Kontakta ditt svenska försäkringsbolag, eller Konsumenternas Försäkringsbyrå, och fråga om dina försäkringar även är giltiga i Danmark.