Dansk hemförsäkring

En dansk hemförsäkring - hjemforsikring - innehåller oftast flera olika element: brandförsäkring, ansvarsförsäkring och det som på danska kallas "indboforsikring".

Egendomsförsäkring - indboforsikring

En indboforsikring täcker skador på dina personliga ägodelar, ungefär som den egendomsförsäkring som oftast är del av en svensk hemförsäkring. Därutöver täcker den även vattenskador, inbrott och skadegörelse.

En indboförsikring kan även täcka en ägta maka/maka som bor på ålderdomshem, stulna cyklar, psykologisk krishjälp, ekonomisk krishjälp i förbindelse med rättegång och mycket mer.

Priset på en hemförsäkring beror bland annat på:

  • var du bor i landet
  • värdet på dina tillhörigheter
  • om du vill ha självrisk 

På många av försäkringssällskapens sajter kan du räkna ut priset på din hemförsäkring. Om du inte har överblick över beloppet på ditt lösöre, erbjuder också flera sajter en sk. "indboberegner". 

Läs också: Försäkringar om du bosätter dig i Danmark

Naturligtvis kan du udvidga din försäkring med diverse "tillköp", så som reseförsäkring, udvidgad cykelförsäkring som täcker mer än stöld osv.

Husförsäkring - husforsikring

En husförsäkring ("husforsikring") är speciellt till för dig som äger ett hus eller ett fritidshus. Man skiljer just på helårshus och fritidshus, då det som regel inte är tillåtet att bo hela året i fritidshus i Danmark.

 

Läs också våra artiklar härunder: