Øresunddirektbusiness

Øresunddirektbusiness är företagens guide till information om att bedriva verksamhet i Öresundsregionen. Här hittar du information om rekrytering av medarbetare, företagsetablering samt marknad och handel tvärs över sundet.

 

Information om etablering, handel och rektytering

Portalen drivs av Øresunddirekt, en offentlig informationstjänst som levererar information till medborgare i Öresundsregionen. Øresunddirekt och Øresunddirektbusiness är båda finansierade av Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, Skat, Nordiska Ministerrrådet samt Region Skåne.  

På Öresunddirekts Informatiosnscenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö kan du även träffa Öresundsrådgivarna vars uppdrag är att bygga "en enklare väg över sundet för företag".