Danskt körkort för yrkestrafik

Om du ska köra taxi, buss eller liknande i förbindelse med ditt arbete i Danmark krävs ett giltigt körkort för detta.

Taxilegitimation i Danmark

En svensk taxilegitimation är inte giltig i Danmark. För att få lov att köra taxi i Danmark ansöker du sedan 2018 om ett chaufförskort ("chaufførkort"). De tidigare så kallade förarkorten utställs inte längre, men de som utställts före lagändringen är fortfarande gällande i sina 5 års gilitghetstid. 

 

Ansökningen om chaufförskort sker via Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens digitala formulär. Observera att NemID behövs för att kunna ansöka. För att få ett chaufförskort ska du ha fyllt 21 år, haft körkort med B-behörighet (vanlig bil) i minst 3 år och vara bosatt i ett EU- eller EES-land. Därutöver får du inte vara dömd för något som kan skapa tvivel om huruvida du kommer att missbruka rätten att köra yrkestrafik och du ska kunna bifoga ett läkarintyg på en god hälsa. Till sist måste du även uppfylla de fackliga kraven, vilket innebär att du inom de sista 10 åren ska ha genomfört en godkänd kvalifikationskurs eller vara innehavare av ett giltigt förarkort.  

Busskörkort i Danmark

För att få köra buss i Danmark ska du vara innehavare av körkort kategori D och körkort för yrkesmässig persontransport, "erhvervsmässig personbefordring". För att kunna få körkort kategori D måste du ha fyllt 24 år. Dessutom ska du ha ett chafförsutbildningsbevis som du får utställt efter att ha genomfört en kvalifikationsutbildning. Det är Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som administrerar reglerna för ubildningen som krävs. Läs mer om reglerna för busskörkort på borger.dk och på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hemsida:

 

Läs också: