Förnya danskt körkort

Ett danskt körkort för bil eller motorcykel utställt efter 19 januari 2013 ska förnyas var femtonde år. För lastbils- och busskörkort är giltighetstiden fem år.

Borgerservice hjälper dig

Om du ska förnya ditt körkort till exempel på grund av namnbyte eller för att kortet är slitet ska du vända dig till Borgerservice i din bostadskommun för att få ditt körkort förnyat. Ta med ett foto, ditt gamla körkort samt en legitimation. Har du tappat bort ditt körkort kan du få ett så kallat "duplikatkörkort" på kommunens Borgarservice.

För dig över 70 år

Sedan 1 juni 2017 behöver du över 70 år som utgångspunkt inte ha ett läkarutlåtande för att ansöka om förnyelse av körkort för motorcykel och bil. Ditt nya körkort har i de flesta fall en giltighetstid på 15 år. Om du är över 70 år och vill förnya ditt körkort för lastbil eller buss, är giltighetstiden för ditt nya kort mellan ett och fyra år, beroende på din ålder. 

 

Är det fler än tre år sedan ditt tidigare körkort utlöpte, ska du vanligtvis genomföra och bli godkänd i ett teoretiskt och praktiskt prov för att kunna få ett nytt körkort.

 

Läs också våra artiklar härunder: