Köpa hus eller lägenhet i Danmark

Om du som svensk vill flytta till Danmark och köpa ett danskt hus eller lägenhet, behöver du veta lite om den danska bostadsmarknaden. Här kan du läsa om hur du hittar och köper en dansk bostad.

Hitta hus eller lägenhet i Danmark

Det vanligaste sättet att hitta en dansk bostad är via nätet. Danska "ejendomsmæglere", alltså fastighetsmäklare, har ofta bra hemsidor med sökfunktioner som hjälper dig att hitta rätt bland köpobjekten. 

Det finns även mer oberoende sidor som listar objekt. Här under har vi samlat ett par nyttiga länkar:

Villkor du ska uppfylla för att köpa bostad i Danmark

Det finns särskilda regler som du måste uppfylla om du vill köpa fast egendom i Danmark. Om du bor i Danmark, eller har varit bosatt i Danmark under totalt fem år, (oavsett om det är under en sammanhängande period eller i flera omgångar) kan du köpa en åretruntbostad i Danmark utan att inhämta tillstånd från Justitsministeriet. 

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land, men inte uppfyller dessa krav kan du dock köpa en åretruntbostad i Danmark (utan Justitsminsiteriets tillstånd) om du uppfyller minst ett av villkoren i den så kallade erhvervelsesbekendtgørelsen § 1:

  • Du är anställd och du arbetar antingen som anställd i Danmark eller har uppehållstillstånd i EU/EES
  • Du är etablerad eller ska etablera dig i Danmark med egen näringsverksamhet
  • Du har upprättat agenturer eller filialer antingen i landet eller som ska leverera eller ta emot tjänster i Danmark.

Är du EU-medborgare kan du dessutom köpa åretruntbostad i Danmark utan Justitsministeriets tillstånd, även om du inte är bosatt i landet (och inte tidigare har varit bosatt i Danmark inom en tidsperiod på sammanlagt 5 år) om du uppfyller villkoren i erhvervelsesbekendtgørelsen § 2 vilket kräver att du har uppehållstillstånd enligt följande EU-direktiv:

  • 90/364/EEG om uppehållsrätt
  • 90/365/EEG om uppehållsrätt för löntagare och egenföretagare som har upphört med näringsverksamhet
  • eller 93/96/EEG om uppehållsrätt för studerande (EU:s uppehållsdirektiv)

För att få lov att köpa fast egendom i Danmark - utan Justitsministeriets tillstånd - krävs det att du kan dokumentera att du omfattas av någon av ovanstående grupper. Om du inte skulle uppfylla någon av ovantående villkor kan du välja att ansöka om tillstånd för att köpa åretruntboende i Danmark hos Justitsministeriet.

 

Säljaren får sakkunnig att utarbeta en tilstandsrapport

I Danmark är det säljaren som ska undersöka bostadens skick genom ett "huseftersyn", alltså besiktning, i motsats till Sverige där det är köparens plikt att undersöka bostadens tillstånd. Om det rör sig om ett hus brukar säljaren ofta betala en sakkunnig för att utarbeta en "tilstandsrapport". En tilstandsrapport är ett dokument som beskriver husets skador eller tecken på skador. Säljaren har ansvaret för att betala för dolda skador på huset i en period på 10 år efter ägarbytet, men kan fritas från det ansvaret genom att låta göra en tilstandsrapport och teckna en så kallad "ejerskifteforsikring".

Köpa hus i Danmark - hur ser processen ut?

Själva processen när ett hus säljs är lite annorlunda i Danmark och Sverige. I Danmark fastslår säljaren ett pris, kallat "kontantpris", som första intresserade köpare antingen accepterar eller avslår för att ge ett lägre bud. Budgivning på det sättet som vi är vana vid i Sverige kallas "licitation", och genomförs bara när intresset för en bostad är särskilt stort.

När du som köpare har kommit överens med säljaren kan köpet genomföras. Det är vanligt att köparen får 6 dagars ångerrätt, som på danska heter "fortrydelsesret". Lagfartsbevis heter "skøde", och ska i Danmark utfärdas av köparen. Det kan vara en bra idé att ta hjälp av en dansk jurist till att utfärdiga skødet och de andra juridiska dokument som behövs i samband med bostadsköp.


Om du flyttar till Danmark ska du komma ihåg att meddela det till danska "folkeregisteret", som motsvarar den svenska folkbokföringen. Dessutom ska du omregistrera din bil till danska nummerskyltar.