Köpa fritidshus i Danmark

Danmark har särskilda regler kring köp av fritidshus som innebär att man endast har rätt att köpa fritidshus eller sommarstuga i Danmark om man är bosatt, eller tidigare varit bosatt, där.

Regler för köp av sommarstuga i Danmark

Som huvudregel måste man vara bosatt i Danmark, eller ha varit bosatt tidigare i en period på sammanlagt 5 år (antingen under en sammanhängande period eller i flera omgångar) för att få köpa bostad i Danmark. Detta gäller även vid köp av fritidshus. Att bo på Färöarna och Grönland räknas som att bo i Danmark.

Om du har en särskilt stark anknytning till Danmark kan du emellertid i vissa fall få tillstånd att köpa fritidshus. En sådan anknytning kan till exempel vara att du har särskilda familjeband till Danmark eller en yrkesmässig anknytning till Danmark. Om du vill ansöka om ett sådant tillstånd, som också kallas "tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig" kan du göra det online via det danska Justitsministeriets webbplats.

Helårsboende

Ett fritidshus, en sommarstuga eller en kolonilott betraktas som sekundära bostäder som du inte anmäler till "folkeregistret", men som du uppehåller dig i under semestrar och helger. Normalt är det inte tillåtet att bo i sitt fritidshus året om. Pensionärer kan dock, under vissa omständigheter, få tillåtelse att bo i sina sommarstugor. Vill du veta mer om rätten att bo i ett fritidshus hela året ska du kontakta den kommun som fritidshuset ligger i.