Andelslägenhet i Danmark

Att äga en dansk ”andelsbolig” eller ”andelslejlighed” innebär att man har köpt rätten till att bo i lägenheten, och därför äger en ”andel” av fastigheten som helhet.

Bakom andelsbostäder står en "andelsboligforening", som äger och driver fastigheten. Varje hyresgäst är också andelsägare, och har genom andelsföreningen inflytande över drift och förordningar - lite som i en svensk bostadsrättsförening.

Läs också: Köpa eller säjla andelsbostad

En dansk andelslejlighed brukar vara betydligt billigare än en "ejerlejlighed", alltså en lägenhet som man helt själv äger. Men som köpare ska du vara uppmärksam på att utgifterna är uppbyggda på ett annat sätt. Det fungerar ungefär som en svensk bostadsrätt: du köper först själva andelen och sedan betalar du en avgift varje månad som täcker utgifter för bl.a. drift.

Andelsboligforeninger

Det kan skilja mycket mellan olika andelsboligforeninger när det gäller föreningens stadgar, som på danska heter "vedtægter". Dessutom kan föreningarnas ekonomi vara i olika gott skick, så det är en bra idé att försöka sätta sig in i andelsboligforeningens ekonomiska situation innan man köper andelsbolig.

Stadgarna bestämmer hur föreningen styrs och vilka regler som gäller för byte, andrahandsuthyrning, husdjur mm. Genom att vara med i andelsforeningens styrelse, eller via den årliga "generalforsamlingen", kan du som andelshavare påverka föreningens drift och stadgar.

Du kan få mer information, råd och vägledning hos Andelsboligforeningernes Fællesrepresentation, ABF, som är de privata andelsbostads-ägarnas intresseorganisation.

Hur hittar man en andelslägenhet?

Hur andelsboligforeninger säljer sina andelsbostäder beror lite på hur länge de har funnits. Bostäder i äldre föreningar brukar säljas genom väntelistor, där de existerande andelshavarna ofta får skriva upp familj och vänner på listan. Mer nybildade andelsboligforeninger annonserar ofta ut sina bostäder i tidningar, via mäklare eller på bostadsportaler. Som bostadssökande kan du därför leta efter en andelsbolig på samma sätt som du skulle leta efter andra typer av bostäder.

Pris

En viktig skillnad mot svenska bostadsrätter är att priset på en andelsbostad inte bestäms av marknaden. Priset för en andel är i stället reglerat av "andelsboligloven", och fastställs med utgångspunkt i föreningens ekonomi och fastighetens värde, som i sin tur lägger en övre gräns för andelens lagliga pris. Som köpare har du rätt att be säljaren om dokumentation på att priset på andelen inte överskrider det lagliga maxpriset.