Äga hus eller lägenhet - ejerbolig

En bostad som man själv äger kallas i Danmark för en ”ejerbolig” - det kan röra sig om ett hus eller en lägenhet, som då kallas ”ejerlejlighed".

En viktig skillnad mot Sverige är att även lägenhetsinnehavare betalar fastighetsskatt, om lägenheten är en ägarbostad, alltså en ejerlejlighed.

Ejerlejlighed

Om du köper en ejerlejlighed ska du betala en andel av fastighetens gemensamma utgifter, för t.ex. underhåll och renovering, via en så kallad "ejerforening". Du blir automatiskt medlem av fastighetens ejerforening när du köper en dansk ejerlejlighed, men föreningen existerar främst för att säkra gemensamma utgifter och har inte lika stort inflytande på sina medlemmar som en svensk bostadsrättsförening eller en dansk "andelsförening".

Hus

Köper du hus i Danmark blir du, liksom i Sverige, till stor del ensam om utgifterna till underhåll. Däremot har de flesta områden med hus eller villor så kallade "grundejerforeninger", som ibland också kallas "vejlaug". En grundejerforening påminner lite om en svensk vägförening. Innan du köper hus i Danmark bör du undersöka den lokala grundejerforeningens stadgar och medlemsavgift.

Observera att i Danmark finns inget som motsvarar det svenska begreppet tomträtt. Köper du hus i Danmark så ingår även ägarskap av tomten.

Bopælspligt

Om du som svensk vill köpa hus i Danmark ska du tänka på att de allra flesta danska kommuner har en regel som kallas "bopælspligt". Det betyder att du, eller någon annan, måste bo i huset hela tiden. Det får alltså inte stå tomt. Bopælspligten gäller helårsbostäder. Kontakta den lokala danska kommunen om du har frågor om bopælspligt.