Köra svenskregistrerad bil i Danmark

Om du vill köra med din svenskregistrerade bil i Danmark ska du vara uppmärksam på att det finns tydliga begränsningar beroende på om du pendlar över sundet, bor tillfälligt i Danmark eller har en permanent adress i Danmark.

Folkbokförd i Sverige

Om du arbetar i Danmark men är bosatt i Sverige, har du rätt att köra din svenskregistrerade bil i Danmark. Du får dock som mest övernatta 185 dagar i Danmark under en 12-månaders period och du ska kunna visa dokumentation på vistelsens varaktighet, exempelvis ditt anställningskontrakt, samt bevis på boende i Sverige. Uppfylls ej detta riskerar du att få böter. 

Tillfälligbosättning i Danmark

Om du ska vistas tillfälligt i Danmark, mer än 185 dagar under en 12-månaders period, kan du i vissa situationer, till exempel under studier eller i förbindelse med en tidsbegränsad anställning, ansöka om att betala en kvartalsavgift för perioden. Du ansöker hos Skat.dk.

Folkbokförd i Danmark

Som huvudregel får du inte köra ett fordon med utländska nummerplåtar om du själv är bosatt i Danmark. Du kan dock få lov att köra fordon med utländska nummerplåtar under en kort period, för exempel i samband med att du importerar ett fordon. Du ska då meddela detta till Motorstyrelsen innan du korsar gränsen.

Kom ihåg att om du importerar ett fordon ska du registrera det i Danmark inom 30 dagar.

Svensk firmabil i Danmark

Du får lov att köra din svenskregistrerade tjänstebil i Danmark, förutsatt att det rör sig om färre än 183 dagar under en 12-månaders period. En ansökan måste göras till danska Motorstyrelsen för undantag från registreringsavgift vid körning av utländsk företagsbil. Fordonet får endast användas av den person som har erhållit undantaget eller av en person som tillhör den personens hushåll. Tillståndet måste alltid finnas i fordonet och på begäran visas för polisen eller Motorstyrelsen. Ska bilen användas 183 dagar eller mer i Danmark under 12-månaders perioden ska den registreras i Danmark.

Är du bosatt i Danmark och kör en svensk registrerad bil till och från ditt arbete i Sverige ska du ansöka om tillstånd att köra din bil från gränsen till din danska folkbokföringsadress. Om du kör med din svenskregistrerade bil i Danmark utan ett sådant tillstånd riskerar du böter.