Bilregistrering i Danmark

Om du bosätter dig i Danmark ska din bil vara registrerad i landet. Här kan du läsa mer om hur du ska gå tillväga om du vill importerar din svenska bil till Danmark.

Om du vill ta med dig din bil när du flyttar till Danmark måste den registreras i landet inom 30 dagar. Är du redan bosatt i Danmark ska du ansöka om att köra i Danmark med utländska skyltar innan du kör över gränsen.

Du har 30 dagar på dig att registrera fordonet i Danmark. Ska du bosätta dig tillfälligt i Danmark – färre än 185 dagar under en 12 månaders period kan du ansöka om rätten att använda din svenskregistrerade bil i Danmark.

Avgifter

Tull och moms

När du importerar ett fordon från ett annat EU-land behöver du inte betala tull. Om fordonet är nytt ska du dock betala moms på 25 %.

Registreringsavgift

Den största utgiften är registreringsavgiften. Avgiften beräknas på det pris som en bilförsäljare skulle kunna sälja en motsvarande bil för i Danmark, ett så kallat handelspris. Som regel utgör registreringsavgiften 60-63 procent av handelspriset. Vill du veta hus stor registreringsavgiften blir på förhand, kan du göra en vägledande beräkning eller be Motorstyrelsen om ett bindande svar om din förväntade registreringsavgift.

Import och registrering

 1.    Besiktning

Inför registreringen ska fordonet genomgå en utvidgad besiktning på en dansk besiktningsstation.

 2.    Värdering

Inför registreringen ska bilen värderas i Motorregistret hos Motorstyrelsen.

 3.    Betala registreringsvagift

Du betalar registreringsavgiften via netbank, bank, posthus eller på Motorstyrelsen. Betalningsupplysningar finner du på beslutet du mottagit efter värderingen.

4.    Få fordonet registrerat i motorregistret och köp nya nummerplåtar

Du får fordonet registreras och köper nya nummerplåtar hos en nummerpladeoperatør eller hos Motorstyrelsen. Medtag det svenska registreringsintyget, de svenska nummerplåtarna, legitimation och försäkringsupplysningar.

 5.    Avregistrera bilen i Sverige

När omregistreringen är klar, ska du avregistrera bilen hos Transportstyrelsen i Sverige. Det gör du genom att returnera de svenska registreringsskyltarna till Transportstyrelsen. Skicka också med de svenska och danska registreringsbevisen.