Fått jobb i Danmark - det ska du ordna direkt

Har du precis fått jobb i Danmark? Här kan du läsa om vilka praktiska steg du ska ta och vad du behöver tänka extra på.Jobba i Danmark

1. Ordna med skatt och danskt personnummer

Det första du bör göra när du har fått jobb i Danmark är att kontakta danska SKAT. Alla som arbetar i Danmark ska ha ett personnummer. Läs vår artikel CPR-nummer (danskt personnummer) för att få en utförlig vägledning till hur du ska gå tillväga för att få CPR-nummer snabbast möjligt. 

Om din arbetsgivare ber om att få ett CPR-nummer av dig för att kunna upprätta ett anställningsavtal, så får du förklara att du behöver ett anställningsavtal för att få ett CPR-nummer av SKAT. Din arbetsgivare kan skriva ett preliminärt anställningsavtal till dig, utan personnummer, som du sedan kan använda när du skickar in CPR-nummeransökan till SKAT. När du sedan har fått ett CPR-nummer kan din arbetsgivare skriva det permanenta avtalet med ditt nya CPR-nummer.

2. Ditt anställningsavtal - vad ingår?

Din arbetsgivare är skyldig att upplysa om avtal på arbetsplatsen, arbetstider, starttidpunkt, semester och uppsägning. Om det finns ett fackligt avtal ska din arbetsgivare upplysa om det. Många som arbetar i Danmark är anställda utifrån den danska funktionærloven. Den fungerar som ett kollektivavtal och innehåller lagar kring anställningsförhållandet när det gäller bland annat uppsägning, sjukdom, föräldraledighet samt konkurrens- och kundklausuler. Hör gärna med din arbetsgivare om du är anställd utifrån funktionærloven.

Fem så kallade "feriefridagar" är en avtalad och 6. semestervecka finns hos många arbetsgivare. Det är dock inte lagstiftat så kolla med din arbetsgivare hur det ser ut på din arbetsplats. Detsamma gäller sk. "omsorgsdage" som offentligt anställda har rätt till om de har barn (2 omsorgsdage per barn/per år). Har du barn kan det vara en bra idé att kolla om du har rätt till omsorgsdage - även som privatanställd.
   
Läs mer om danskt anställningsavtal.

3. Anmäl dig till dansk a-kassa och fackförening

Bor du i Sverige och arbetar i Danmark så ska du vara arbetslöshetsförsäkrad i Danmark. Det gäller både hel- och deltidsarbete. Anmäl dig till en dansk a-kassa redan första arbetsdagen i Danmark. Om du är försäkrad i fel land så betraktas du nämligen som oförsäkrad. Om du vill vara med i en fackförning så ska du också byta till en dansk sådan. Din svenska fackförening kan nämligen inte hjälpa dig i ärenden som rör den danska arbetsmarknaden. Läs her mer om a-kassa och fackförening i Danmark. 

4. Beställ ett "særligt sundhedskort"

När du börjar arbeta i Danmark så har du också rätt att använda dig av den danska sjukvården. För att kunna gå till läkaren i Danmark behöver du ett så kallat "særligt sundhedskort". Det "særlige sundhedskort" du får som pendlare är ett plastkort med dina födelsedata samt ditt danska CPR-nummer på. Det ger dig rätt till att använda den danska sjukvården på lika villkor som alla danska medborgare även om du inte är folkbokförd i Danmark. 


Vem har rätt till det særlige sundhedskort?

Du kan få det særlige sundhedskort (som är gratis) om du inte bor i Danmark men är socialförsäkrad där. 


Hur ansöker man om det særlige sundhedskort?

Du ansöker via digitalt formulär på borger.dk/særligt sundhedskort

Du kan bli ombedd att bifoga olika dokument (beror lite på din situation) som:

  • kopior av de tre senaste lönespecifikationerna, där ditt danska CPR-nummer framgår
  • samt en kopia av ditt anställningskontrakt. 


Om du bor i Sverige och arbetar i Danmark har du fortfarande rätt till svensk tandvård, men du ska ansöka om ett särskilt intyg från Försäkringskassan. Läs mer i artikeln Tandläkare när du arbetar i Danmark.

5. Öppna bankkonto i en dansk bank

När du börjar jobba i Danmark måste du upprätta ett danskt bankkonto för att kunna få din lön utbetald. Gör detta så fort som möjligt när du har fått ditt CPR-nummer, då det ofta tar lite tid för löneadministratören att lägga in dig i systemet.

 

Många banker erbjuder i dag bra lösningar för pendlare, så kallade brokonton. Läs mer i artikeln "Bankkonto för pendlare".

 

När du arbetar i Danmark behöver du dessutom ha ett NemKonto: ett offentligt utbetalningssystem som gör det möjligt för myndigheter att betala pengar till dig. Prata med din bank, så att det bankkonto som du upprättar för utbetalning av lön även är ett NemKonto.

 

6. NEMID - En inloggning til allt

Då många av dina personliga upplysningar ska tillgås digitalt hos olika myndigheter och privata aktörer, ska du ha en säker inloggning till de olika sajterna. Med NemID har du en personlig digital signatur, som du kan använda i såväl din bank, a-kassa och försäkringssällskap som till SKAT och borger.dk. NemID består av ett användar-ID, ett lösenord och ett nyckelkort. Du kan använda NemID på alla datorer, men du måste alltid ha ditt nyckelkort tillgängligt.

Som svensk medborgare med arbete i Danmark, kan du inte beställa NemID digitalt (det kräver att du har danskt pass eller körkort). Du ska däremot besöka din danska bank, ett borgerservicekontor eller International House Copenhagen. Kom ihåg att ta med "intyg" som bekräftar ditt danska CPR nummer. Det kan t.ex vara din årsopgørelse, ett sundhedskort eller en lönespecifikation. Dessutom ska du ta med din svenska legitimation med foto - t.ex ditt pass. 

7. Undersök dina pensionsavtal

När du börjar att arbeta i Danmark så intjänar du även pension i Danmark, både offentlig och i vissa fall arbetsgivarfinansierad. Undersök hur pensionsavtalen ser ut på din arbetsplats. Det är nämligen inte alla danska arbetsgivare som har pensionsavtal och då får du själv pensionsspara - om du önskar det. Läs mer i kapitlet "Pension".

8. Undersök avtalen för föräldraledighet på din arbetsplats

Arbetar du i Danmark har du rätt till föräldraledighet och ekonomisk ersättning enligt samma villkor som boende i Danmark. Beroende på vilka fackliga avtal som finns på arbetsplatsen, får du antingen lön från din arbetsgivare eller föräldrapenning från kommunen. Fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund vad som gäller på din arbetsplats. Läs mer i kapitlet "Föräldraledighet".

 

9. Behöver du dispens för arbete i två länder?

Normalt är det arbetslandet som står för den anställdes socialförsäkring. Utför du arbete i två länder kan detta dock ändra sig, och det är därför viktigt att undersöka hur det påverkar din socialförsäkring. Läs mer i kapitlet "Arbeta i två länder".

10. Kom ihåg ditt pass eller ID-kort

När du börjar pendla till Danmark ska du komma ihåg att ta med ditt svenska pass eller ID-kort om du är svensk medborgare. Pendlar du med tåg är det, från den 4 januari 2016, ID-kontroll på Kastrup och kör du i egen bil sker ID-kontrollen vid Lernackens betalstation i Sverige. Pendlar du med färja kontrolleras du när du kommer i hamn i Helsingborg. Läs mer i artikeln ID-kontroll i Danmark vid resa mot Sverige.